Cabana Gigi Ursu

Impreuna #reconstruim
Cabana Gigi Ursu

SUSTINE ASOCIATIA GIGI URSU

Image

DONEAZA PRIN TRANSFER BANCAR

CONT EURO: RO23BTRLEURCRT0545488901

USD: RO27BTRLUSDCRT0545488901

LEI: RO73BTRLRONCRT0545488901

SUSTINE PRINTR-O DONATIE

CINE SUNTEM

Image

GABRIELA URSU - PRESEDINTE

Image

ANDREEA OANA SZASZ - VICEPRESEDINTE

Image

TEODORA MOTATU - MEMBRU

SCOPUL ASOCIATIEI GIGI URSU

Asociaţia se înfiinţează în vederea:

Promovarea în tară și în străinătate a turismului din zona geografică Vatra-Dornei, România, și a rezervațiilor naturale din această zonă geografică, inclusiv a turismului de tip „hospitality exchange” (schimb de ospitalitate);

asistență privind promovarea și organizarea activităților sportive și educaționale desfășurate în natură, precum ciclism montan, excursii, sesiuni de tabere de instrucție, precum și a unui stil de viață activ;

promovarea în tară și în străinătate și conservarea meșteșugurilor, artizanatelor, tradițiilor, obiceiurilor, artelor vizuale și patrimoniului natural specifice zonei geografice Vatra-Dornei;

combaterea și controlul poluării, promovarea protejării mediului înconjurător, promovarea unui stil de viață cu impact redus asupra mediului înconjurător;

promovarea în tară și în străinătate a rețetelor culinare și a produselor locale organice specifice zonei geografice Vatra-Dornei, păstrarea și promovarea acestora;

în tară și în străinătate a activităţilor având drept scop strângerea de fonduri pentru achiziţionarea de echipamente, bunuri şi servicii, necesare domeniului de activitate al Asociației, conex şi/sau complementar;

promovarea în tară și în străinătate a acţiunilor având drept scop finanţarea activităţilor Asociației Gigi Ursu: facilitarea contactelor cu realizatori de proiecte, investitori, producători, finanţatori, bănci, societăţi comerciale, donatori, etc. din ţară şi străinătate;

recompensarea prin premii, atât a membrilor Asociației Gigi Ursu, cât şi a unor persoane din afara Asociaţiei, în domeniile de interes ale Asociaţiei;

crearea şi dezvoltarea de servicii precum: web directory, documente video, prezentări, newsletter-uri, materiale informative, materiale publicitare, reviste pe teme de interes ale Asociaţiei;

organizarea şi/sau participarea Asociaţiei şi a membrilor săi la acţiuni publice de educaţie, informare, comunicare, media şi prezentare de realizări în domeniul Asociației, conex si (sau) complementar, precum: congrese, simpozioane, mese rotunde, etc. sau, după caz, facilitarea participării la astfel de manifestări în ţară şi străinătate;

sensibilizarea instituţiilor legislative şi ale administrației centrale şi locale pentru sprijinirea Asociaţiei Gigi Ursu în realizarea obiectivelor sale;

iniţierea oricăror acţiuni legale în scopul realizării obiectivelor Asociaţiei, a promovării intereselor asociaţiei şi a membrilor săi, în care scop Asociaţia îşi va putea constitui fonduri;

angajarea în orice alta formă de activitate legată de promovarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei Gigi Ursu în ţară şi străinătate.

OBIECTIVELE ASOCIATIEI GIGI URSU

În vederea îndeplinirii scopului său, Asociaţia îşi propune atingerea următoarelor obiective:

întreţine legături, realizează diverse înţelegeri şi parteneriate, colaborează cu alte asociaţii sau organizaţii din ţară şi din străinătate, schimburi de experiență;

identifică problemele specifice în domeniul turismului din zona geografică Vatra-Dornei, România şi caută modalităţi de soluţionare a lor;

stabileşte puncte de vedere comune, pentru soluţionarea unitară şi în spiritul legii a problemelor identificate;

organizează întâlniri periodice ale membrilor săi pentru dezbaterea unor teme de interes pentru scopul Asociației, putând face propuneri de lege autorităţilor cu iniţiativă legislativă, pentru perfecţionarea cadrului legislativ existent;

constituie o bază materială şi fonduri proprii, în condiţiile prezentului statut, pentru susţinerea activităţilor specifice;

organizează activităţi educative, de formare şi de informare în colaborare cu diverse instituţii de stat şi private din ţară şi din străinătate;

încurajează participarea la diverse evenimente naţionale şi internaţionale ce contribuie la creşterea pregătirii profesionale şi a competenţelor membrilor săi;

foloseşte toate posibilităţile şi resursele pentru a stimula colaborarea între membrii săi;

contribuie la dezvoltarea activităţii de turism, a activităților sportive și educaționale prin obţinerea de sponsorizări, donaţii;

accesează fonduri interne şi externe în vederea realizării proiectelor specifice;

promovarea Asociaţiei în media din Romania și străinătate;

editează materiale informative (reviste, cărţi, broşuri, vederi, calendare, buletine informative etc.) de profil, organizează activități de cercetare științifică;

organizează forumuri, seminarii, ateliere de lucru, conferinţe de presă, dezbateri publice, simpozioane, congrese, campanii de promovare, precum și organizarea de marșuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice potrivit legii, precum:

organizarea de evenimente (cultural, sportive etc.) în scopul strângerii de fonduri pentru dezvoltarea turismului în zona Vatra-Dornei, România, precum și organizarea de concursuri sportive;

realizarea și dezvoltarea unor programe de voluntariat;

stabileşte contacte cu instituții de stat și/sau private.

îndrumă spre o conduită etică în conformitate cu standardele fixate de comun acord între membrii săi;

desfăşoară activităţi economice în conformitate cu legea, al căror profit va servi exclusiv la realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei;

desfăşoară orice alte acţiuni compatibile cu scopul şi obiectul său de activitate, în condiţiile legii.

În îndeplinirea atribuţiilor sale specifice, Asociaţia va putea încheia, prin organele sale de conducere, contracte, acorduri, înțelegeri şi alte convenţii cu organizații similare şi cu oricare alte persoane juridice şi fizice.

De asemenea, după obţinerea tuturor aprobărilor cerute de lege, va putea edita şi difuza cărţi, reviste, materiale audio-vizuale şi alte asemenea produse cultural-ştiinţifice.